Jakosti spárovek

Pro všechny jakosti našich spárovek platí, že jsou bez prasklin, oblin, zarostlé kůry, zamodrání a jiných vad.

Sukatá spárovka

Charakteristika:

 • šířka lamely 45 mm
 • oboustranně broušena zrnem 120
 • vlhkost 8-10%
 • neomezené množ. zdravých zarostlých suků do
  průměru 25 mm
 • vypadavé suky vyspraveny přírodním sukem z větví
 • smolníky vylodičkovány
 • strana pohledová obecně s menším množstvím vysprávek

Spárovka ze široké lamely

Charakteristika:

 • šířka lamely 95 mm
 • oboustranně broušena zrnem 120
 • vlhkost 8-10%
 • neomezené množ. zdravých zarostlých suků do
  průměru 25 mm
 • vypadavé suky vyspraveny přírodním sukem z větví
 • smolníky vylodičkovány
 • strana pohledová obecně s menším množstvím vysprávek

Čistá spárovka

Charakteristika:

 • šířka lamely 45 mm
 • oboustranně broušena zrnem 120
 • vlhkost 8-10%
 • bez suků - pouze ojedinělý výskyt oček do průměru 5 mm,
 • ojedinělý výskyt vylodičkovaných smolníků

Rozměry spárovek

 • tloušťky: 11, 15, 18, 24, 28, 32, 42 mm
 • délky:  2000, 2500 a 3000 mm
 • šíře: 1220 mm

Výrobu spárovky - tj. rozměry i tloušťku - můžeme přizpůsobit dle požadavků odběratele.

 

Technický popis kvality spárovek

Základní parametry spárovky SM, BO fix:

TOP